Skip to main content

Android Geliştirici Günleri


14/15 Haziranda ikincisi düzenlenecek olan Android Geliştirici Günlerine Android ve mobil dünya ile ilgilenen herkesi bekliyoruz.
AGG (Android Geliştirici Günleri) şimdi 2013 için yeniden yükleniyor. AGG 2013, ODTÜ KKM’de 14/15 Haziran 2013 tarihlerinde yeniden düzenleniyor. AGG 2013 bölgenin uluslararası en büyük teknoloji ile ilgili etkinliklerinden biri olmayı hedefliyor. AGG 2013 de daha çok katılımcı, daha çok eğlence, daha çok iş ağı ve daha çok ilham olacaktır.( İlk AGG (Android Geliştirici Günleri), 21/22 Mayıs 2012 tarihlerinde ODTÜ KKM’de 700 katılımcı ve 30′un üstünde konuşmacı ile gerçekleşti.)
Bu organizasyona şu şekillerde etkin katılımda bulunabilirsiniz:
 • Sunumlar: 15-20 dakika veya 40-45 dakika sürmelidir.
 • Kısa Sunumlar: Küçük salonlarda 10 dakikalık kısa sunumlar.
 • Poster Gösterimi: Size ayrılmış alanda bir poster ile uygulamalarınızı tanıtabilirsiniz.
 • Çalıştay: Katılımcılara bilgisayarları ile birlikte uygulamalı anlatım. 40 dakika sürmelidir.
Sunum veya bildirinizi 1 Mayıs 2013 tarihine kadar OpenConf üzerinden gönderebilirsiniz. Sunumunuzu veya bildirinizi gönderirken lütfen sunumunuzun ne kadar süreceğini belirtiniz.
Konular:
 • Geleceğin Teknolojileri
 • Mobil Dünya
  • Mobil Dünyanın Geleceği
  • Yeni Nesil Mobil Cihazlar (Project Glass)
 • Android İşletim Sistemi
  • Gelecek Versiyonlar
  • Farklı Platformlarda Çalışabilirlik
  • Farklı Alanlarda Kullanım (Endüstri, Savunma, Ev Elektroniği)
 • Android Uygulama Geliştirme
  • Yeni Kabiliyetler ve Özellikler
  • Uygulama Geliştirme Pratikleri
  • Android SDK Araçları
  • Kullanıcı Arayüzü / Kullanıcı Deneyimi (UI/UX) Tasarımı
  • Uygulamalardan Gelir Elde Etme Modelleri
   • Reklam Entegrasyonu
   • Uygulama İçi Faturalandırma(In-app Billing)
   • Kullanıcı İstatistikleri
 • Android NDK
 • Tüm Platformlar(Android, iPhone, Berry vb.) için Ortak Uygulama Geliştirme Altyapıları
 • HTML5
 • Javascript
 • Oyun Geliştirme
 • Google TV
 • Google Play
 • İletişim Çözümleri(NFC, Bluetooth, Wi-fi)
 • 3G, 4G Geniş Band Kablosuz İletişim ve Etkileri
 • Bulut Bilişim
  • Bulut Üzerinden Cihazlarla Mesajlaşma(C2DM)
  • Google Uygulama Motoru (Google App Engine)
 • Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality)
 • Sosyal Ağlar
 • Konum Tabanlı Servisler ve Haritalar
 • Mobil Eğitim (Fatih Projesi)
 • Mobil Ödeme
 • Güvenlik
 • Arduino
 • Yazılım Geliştirme Metotları
 • Başarı Hikayeleri
 • GWT
Bu konuların dışında ilgili yeni konularla bildiri gönderebilirsiniz.
İletişimde kalalım ;)

Comments

Popular posts from this blog

How to change position of MyLocationButton on new Map API v2 - 2

In my previuos post[1], i mention a workaround for changing buttons on Google Map which we use with google services. It is good to know they listen developers and make their products more development friendly. (I hope it goes like that way all the time and all the product lines of Google) Now we have a method for setting padding of map. It is add padding to useful area of map. We can see full screen map but with padding we can use prefered area of it. It is good for overlay action bar and other things on map view. [ 2] They write a blog and take a video about it. Read blog and watch video if you are using google map in your app :) [3] And finally, They add this method because of this issue. That means, if you find a bug or want extra feature from and api, write to google via this issue tracking system. [1] http://blog.kozaxinan.com/2013/08/how-to-change-position-of.html [2] https://developers.google.com/maps/documentation/android/map#map_padding [3] http://googlegeodeve

How to set alarm to show a notification at future date with AlarmManager?

Lets assume you want to do a job a future time or show a notification at a selected time. AlarmManager can help to send an intent in future time. First we need to select date, Lets create a date in 2050, Calendar calendar = Calendar. getInstance () ; calendar.set(Calendar. YEAR , 2050 ) ; Date date = calendar.getTime() ; For showing notification we need a service. public class AlarmReceiver extends Service { public AlarmReceiver() { } @Override public IBinder onBind (Intent intent) { } } Add service to Manifest.xml <service android :name= "com.kozaxinan.example.alarm.AlarmReceiver" android :enabled= "true" android :exported= "true" > </service> We will modify AlarmReceiver for sending notification. But first we need to register a alarm. AlarmManager alarmManager = (AlarmManager) getSystemService( ALARM_SERVICE ) ; Intent intent = new Intent( this, AlarmReceiver. class ) ; intent.putExtra( &q

Using Accelerometer when Screen Off

Introduction Android Phones have a lot of built-in sensor such as gyro, proximity and accelerometer. Using Accelerometer in Android is a known thing. For listening sensors, class or service needs a SensorEventListener implementation. An Activity is only exists when you are seeing it. When phone enters standby mode, activity which was recently active frozen and restored whenever needed. While this frozen time, activity doesn’t run. Because of that it doesn’t need sensor updates. And Android stop to listen some sensors for power management. Services have this condition like classes (activity). In contrast to class, a service run every time, even when phone is in standby mode. Therefore Services needs sensor updates for some situations. But android stop to listen some sensor(accelerometer) in some different phones. There is a solution for that. This is not an exact solution but it work with a lot of phones. With a BroadcastReceiver listen   Intent. ACTION_SCREEN_O