Skip to main content

Eclipse'te Android projesi oluşturmak

Bir önceki yazıda anlatılan şekilde kurduğumuz Eclipse'te yeni bir android projesi oluşturmak çok kolaydır. Eclipse işin çok büyük bir kısmını bizim yerimize halleder. Bizim ilk olarak yapmamız gereken File->New->Other  'a tıklayarak veya Ctrl+N tuş kombinasyonu ile gerekli ekranı açmak. Ardından listeden "Android" sekmesini genişletip "Android Project" i seçmek.

Ardından yeni açılan ekranda "Project Name:" kısmına oluşturmak istediğimiz projenin adını yazalım ve next'e basalım.

Sonraki ekranda oluşturmak istediğimiz projenin hangi android sürümü temel alınarak tasarlanacağını seçeceğiz. Android telefonların büyük bir kısmını destekleyen "Android 2.1" sürümünü seçmenizi tavsiye ederiz. Ama daha yüksek veya düşük bir sürümde seçebilirsiniz.

Karşımıza çıkan son sayfada oluşturmaya çalıştığımız projenin Package Name ini belirlememiz lazım. Örnek olarak "com.komputer1.deneme" yazabiliriz. com genel bir başlangıç şeklidir. Ardından yazdığım "komputer1" daha sonra oluşturacağım projelerle bu projenin karışmaması için kendi seçtiğim bir isimdir. Son olarak "deneme" kısmıda oluşturduğum projenin (uygulamanın) ismidir.

Finish'e bastığımızda projemiz üzerinde çalışmalarımızı yapmak için hazır halde gelir.

Comments

Popular posts from this blog

Using Accelerometer when Screen Off

Introduction Android Phones have a lot of built-in sensor such as gyro, proximity and accelerometer. Using Accelerometer in Android is a known thing. For listening sensors, class or service needs a SensorEventListener implementation. An Activity is only exists when you are seeing it. When phone enters standby mode, activity which was recently active frozen and restored whenever needed. While this frozen time, activity doesn’t run. Because of that it doesn’t need sensor updates. And Android stop to listen some sensors for power management. Services have this condition like classes (activity). In contrast to class, a service run every time, even when phone is in standby mode. Therefore Services needs sensor updates for some situations. But android stop to listen some sensor(accelerometer) in some different phones. There is a solution for that. This is not an exact solution but it work with a lot of phones. With a BroadcastReceiver listen   Intent. ACTION_SCREEN_O

Eclipse'te Android Sanal Makinesi oluşturma

Eclipse'te oluşturduğumuz projeleri denemek için Eclipse'te Android Sanal makinesı oluşturabiliriz. Bu yaptığımız programları önce bilgisayar üzerinde denememiz ve ilk izlenimlerimizi oluşturmamız için önemlidir. Her android sürümü için farklı sanal makine oluşturabileceğimiz için yazdığımız programın farklı sürümlerde nasıl çalıştığını görmemize yardımcı olur. Bu sanal makineyi önceki yazılarda anlattığımız şekilde kurduğumuz Eclipse'te  bir kaç adımda oluşturabiliriz. Bunun içim aşağıdaki adımları izlememiz yeterli olucaktır. Windows-> AVD Manager a tıklayalım. Açılan pencerede sağ üstten "New"e basarak yeni sanal makine oluşturacağımız ekrana gelelim. Burda "Name" kısmına istediğimiz ismi yazabiliriz. Ama tavsiyem oluşturacağınız android sürümü ile alakalı isimler verin. örn: Android 2.1 sürümü için Andro_2.1 şeklinde isim verebilirsiniz. "Target" kısmında oluşturacağınız sanal makinenin API sini seçmelisiniz. SD kart kısmına

How to change position of MyLocationButton on new Map API v2? Explained

When an app use map and design some layout on this map (TextView, Button or image), developer needs to change position of default buttons of map view. (MyLocationButton, ZoomControl or compass...) As far as i know, there are two possible way for changing position of myLocationButton's position. 1- * - Disable it     * - Create new button programmatically     * - Add animateCamera(toCurrentLocation) to onClickListener of this button     * - And place it wherever you want But if you don't want to write all that there is a hack for that. 2 - * - findViewById() of hardcoded button with; ZoomControl id = 0x1 MyLocation button id = 0x2      * - And do whatever you want: // Find map fragment SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.map); // Find myLocationButton view View myLocationButton = mapFragment.getView().findViewById(0x2); if (myLocationButton != null && myLocationButton.get